Naturligtvis kan du prenumerera på Ortopediskt Magasin. Det kan du göra genom att kontakta redationen genom telefon, fax eller brev.

Priset för ett års prenumeration är 150:- för SOF-medlemmar och 175:- för övriga.

Ortopediskt Magasin

Box 89

273 22 Tomelilla

Tel. 0708-626 176

Fax. 0417-312 61

E-post


© Copyright Ortopediskt Magasin.