Redaktion

Ansvarig utgivare: Professor Olle Nilsson.

Docent Anders Wykman, SOF, ortopedkirurgiska kliniken, Halmstad, Länssjukhuset, 301 85 Halmstad,
e-post: anders.wykman@ortopedisktmagasin.se.

Redaktör Börje Ohlsson, 0708-626 176, fax 0417-31261, box 89, 273 33 Tomelilla.
e-post: borje@ortopedisktmagasin.se.

Magnus Lilja, ort ing och med dr.
director of research and Össur Academy
Össur Nordic

Tel. 036-340 630, Mobil 0706-670 676, fax 018-182 218.

e-post: m.lilja@ossur.com

Utgivning

Ortopediskt Magasin utkommer 4 gånger per år i vecka 12, 23, 40 och 52.

Tidningen innehåller populärvetenskapliga artikalar och reportage inom ortopedisk rehabilitering - alltifrån den rena medicinska och kirurgiska ortopedin med dess olika specialiseringar till ortopedteknik i olika former och sjukgymnastisk rehabilitering.

Upplaga

2 000 exemplar

Annonspriser:
Omslag sista sida 16 800:-
Omslag insida 15 200:-
Helsida 13 800:-
Mittuppslag 21 500:-
Halvsida 11 000:-
Kvartssida 7 500:-
Spalt-mm
4-spalt (43 mm) 30:-/spmm
3-spalt (57 mm) 35:-/spmm

10 % rabatt/annons vid bokning av fyra annonser samtidigt

Annonsmått (mm)

Kvartssida 90 x 135
Halvsida (stående) 90 x 279
Halvsida (liggande) 190 x 135
Helsida m. ram 190 x 270
Helsida, utfallande 210 x 297 + 5 mm på varje kant.

Material

Material skall inkomma senast två veckor före utgivning. Skickas som tryckfärdig PDF. 300 DPI, CMYK-färger.

Skickas till:

ordkonsult@simris.nu eller borje@ohlsson-reklam.se

Ytterligare information/frågor/prisuppgifter för andra önskemål (t ex istoppsblad) samt bokning av annonser:

Eva Evedius, Tel 0411-197 69, 070 646 81 43.

 

 


© Copyright Ortopediskt Magasin.