Artiklar i urval, publicerade i nummer 3-98 av Ortopediskt Magasin:


Ortopedi på Cap Verde

Under hösten 1996 arbetade jag en kortare tid tillsammans med Cap Verdes ortopeder. Ortopederna gjorde stora insatser trots enkla förhållanden och brist på osteosyntesmaterial.

Nu råder en akut brist på material för externa fixationer. Alla varianter av externt fixationsmaterial tas därför tacksamt emot.

Läs artikeln i sin helhet här!


Nya grepp vid

utformandet av en KAFO

I den här artikeln presenterar vi kort det material som legat till grund för utformandet av en helt ny KAFO, UTX-SWING-ortos. Det är en unik lättviktsortos med ett "intelligent" knästabiliserande system som ger nya möjligheter för patienter med enkelsidig förlamning eller nedsatt muskelfunktion i de nedre extremiteterna att gå mer normalt. I artikeln går vi igenom ortosens bakomliggande filosofi vad gäller dess design och de kliniska resultat som kom fram när ortosen testades. Avslutningsvis en sammanfattning av de indikationer respektive kontraindikationer som måste tas i beaktande för att nå framgång med ortosen.

Läs artikeln i sin helhet här!

 


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.