Artiklar i urval, publicerade i nummer 4-02 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 4-02

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Skratt och applåder på SOF-kongressen

Jenny Söderlind, uppvuxen i Sundsvall, nu på sista terminen av läkarutbildningen i Linköping, höll ett bejublat anförande på SOF-kongressen om sitt möte med ortopedin.

 Läs artikeln i sin helhet här!


SOIF-stipendiater hos Nancy Hylton

Den 26 maj åkte vi till Klagenfurt i Österrike för att delta i en fyradagarskurs om DAFO med Nancy Hylton. Det var tack vare SOIF:s stipendium som vi kunde göra den här resan.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Specialistvård
nära patienten?

På många håll är det långt från vårdcentralen till närmaste ortopedklinik, dit patienten remitteras för specialistbedömning.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Sakkunnigläkaren
- bedömare, inte beslutare

Jag har själv varit sakkunnigläkare i Skandia under 34 års tid och är alltjämt anlitad som överprövningsläkare i arbetsskadeförsäkringen (AFA). Mot bakgrund av denna långa och fortfarande pågående erfarenhet anser jag mig vara berättigad att deltaga i debatten om sakkunnigläkares roll.

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.