Artiklar i urval, publicerade i nummer 1-01 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 1-01

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Silikon - inte bara för skönhets skull

Silikon upptar en stor del av de material som vi dagligen omger oss med. Vi finner dem bl.a. inom sjukvården, på bilverkstaden, bland sminket, på bakplåten och till och med som TV-program. Man skulle kunna tro att silikon är ett modernt påfund men materialet har en 150-årig historia då en kemist vid namn Dumas lade grunden till det 1840. Riktig fart på affärerna blev det först efter 1930 då flygindustrin behövde hydraulikoljor och smörjmedel som tålde kraftiga temperaturvariationer.

 

Läs artikeln i sin helhet här!


Får man hallux valgus av att bära skor?

Vid genomgång av litteratur rörande hallux valgus och dess uppkomstmekanismer slås man osökt av hur mycket som finns skrivet om denna trots allt harmlösa åkomma. Ända sedan Durlacher 1845 i en rapport, hävdade att trånga skor är orsaken till bunionbildningar på foten har kollegor över hela världen med olika undersökningar och jämförelser mellan skodda och oskodda populationer, försökt finna etiologin till hallux valgus. Ett samband med skor finns, men är det hela förklaringen?

 

Läs artikeln i sin helhet här!


Ansiktsskydd för buklägesoperationer

Ryggkirurgi utföres i snabbt ökande omfattning. Den absolut dominerande andelen ingrepp på bröst- och ländrygg göres bakifrån medan halsryggen vanligast är föremål för främre kirurgi. Många ingrepp såsom korrektion av deformiteter och tumör- och frakturoperationer kan vara mycket långvariga ingrepp. Ett problem är då hur patientens ansikte behandlas.

 

Läs artikeln i sin helhet här!


RSA vid utvärdering av konstgjorda leder

I ortopediskt magasin nr 4. 2000, skrev Lars Linder en artikel om ”Protesprövning – utveckling och etik”, där han påtalade RSA-metodens begränsningar. Detta är ett viktigt ämne som är värt att debattera. RSA-metoden har under de senaste 10-15 åren blivit en etablerad metod, inte minst för att utvärdera nya proteser.

 

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.