Artiklar i urval, publicerade i

nummer 2-05 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 2-05

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Fall, fragilitet och frakturer

Var tredje person över 65 år och varannan person som nått åttioårsåldern faller minst en gång om året. Det innebär att det i Sverige inträffar över en halv miljon fall per år. Fall utgör merparten av olycksfall i hemmet bland äldre. Hälften av alla fall leder till någon form av skada, men endast en mindre del, ca 10%, resulterar i allvarliga skador som frakturer.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Byxan som minskar risken för höftfrakturer

Omkring 60 000 äldre svenskar uppsöker årligen en akutmottagning efter att ha skadats vid fall. Ett fall är alltid ett tydligt budskap om att något är galet och bör därför tas på fullaste allvar. En fallolycka följs ofta av fler och då kanske med en allvarlig höftfraktur som resultat.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Proximala humerusfrakturer -
Svårbehandlad skada med

flera komplikationsrisker

Under SOF-mötet i Gävle 2004 hölls ett symposium om en vanlig, men ofta mycket svårbehandlad skada, proximal humerus fraktur. En av världens bäst kända och mest respekterade axelkirurger, professor Christian Gerber, höll en översiktsföreläsning om behandling av axelnära frakturer, med speciell inriktning på den osteoporotiska patienten.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Nya behandlingsmetoder vid
osteoporotiska kotkompressioner

Så sent som 1987 publicerades den första rapporten som beskrev cementering av en instabil smärtande kotkropp. Vertebroplastiken var född. Ur denna metod utvecklades kyfoplastiken, en metod som förutom stabilisering med cement syftar till att återställa anatomin i den frakturerade kotan.

Rörelseorganen och
den formbara hjärnan

Alla kroppsdelar finns representerade i en kartbild i den sensoriska och motoriska hjärnbarken. Hjärnans plasticitet gör att denna kartbild snabbt kan förändras och ritas om som svar på förändrad aktivitet i en hand eller extremitet, ledningsblockad, amputation eller nervskada.

Sol, sensommar och SOF-möte väntar i Örebro

Hjärtligt välkomna till Örebro och Svensk ortopedisk förenings årsmöte 2005! Läs gärna mer om mötet på vår hemsida www.ortopedi.se.


© Copyright Ortopediskt Magasin.