Artiklar i urval, publicerade i nummer 3-01 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 3-01

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Ny design ger hylsa att växa i

I årets första nummer av Ortopediskt Magasin invaggades vi i silikonets unika egenskaper. Som nämndes har silikon märkbart förändrat ortopedtekniken, framförallt med avseende på hylssuspension och komfort. Vanligen ser vi dessa applikationer som prefabricerade roll-onhylsor, men det möter inget hinder att nyttja silikon eller någon annan elastomer som råvara vid individuell tillverkning av hylsor.

Läs artikeln i sin helhet här!


Skelettillväxt och fysisk aktivitet under tonåren

Andelen frakturer ökar bland befolkningen. En av anledningarna kan vara den förändrade livsstilen med mindre fysisk aktivitet både i arbetet och på fritiden. Eftersom fysisk aktivitet har visat sig ge ett starkare skelett har man på senare år börjat intressera sig för hur skelettet utvecklas under uppväxten. Artikeln är en sammanfattning av Martin Sundbergs doktorsavhandling.

Läs artikeln i sin helhet här!


Kan revision av knäprotes hindras?

Antalet revisioner kan i vart fall minskas, menar författarna till den här artikeln, och ger fem goda råd som bör iakttas vid primäroperationen för att minska risken för revision.

Läs artikeln i sin helhet här!


Välregisserad Eurospine-kongress

Årets Eurospine i Göteborg blev en stor framgång, inte minst på grund av det lyckade greppet att ordna diskussioner i kontroversiella ämnen, t. ex. korsettbehandling vid adolescent idiopatisk skolios.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.