Artiklar i urval, publicerade i nummer 4-00 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 4-00

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Behövs en sektion för yngre läkare inom SOF?

Finns det behov och intresse för att bilda en undersektion i SOF för yngre läkare/läkare under utbildning?

Läs artikeln i sin helhet här!


Protesprövning
- utveckling och etik

Nationalregistren visar, att vi nu sannerligen är fångar i vår egen framgång: Hur skall man med register på rimlig tid visa att en ny protes är bättre än dagens bästa proteser? Det går knappast. Registersiffrorna får dock inte förleda till tron att det inte längre finns några reella problem.

Läs artikeln i sin helhet här!


Så väljer vi operationsmetod för höftfrakturer

Denna enkät är den fjärde enkäten sedan början av 1980-talet som beskriver och val av operationsmetod vid höftfraktur. Senaste enkäten publicerades 1993. I Sverige har vi årligen cirka 19.000 höftfrakturer. Vid cervikal fraktur är de dominerande metoderna Olmedskruvning (46%) och LIH-spikning (35%). Osteosyntes med en spik har försvunnit medan primär protes börjar bli vanligare (10%).
Vid trochantär fraktur har Enderspikning övergetts,. I stället är glidskruv och platta totalt dominerande (79%) medan vi ser en ökning av Medoffplattan och kort märgspikning som vardera tar 6% av marknaden.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.