Artiklar i urval, publicerade i nummer 4-01 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 4-01

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Första skandinaviska
seminariet om barnfrakturer

 De två entusiasterna Göran Hansson från Halmstad och Georg Hirsch från Stockholm arrangerade kursen i Nordisk Ortopedisk Förenings, liksom Nordisk Pediatrisk Ortopedisk Förenings, regi.
Kursen bestod till största delen av föreläsningar, men man hade också lagt in ett par work shops och likaså två seminarier där svåra fall diskuterades.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Desmoid – tumör med nyckfullt beteende

Desmoid (aggressiv fibromatos) är en benign mjukdelstumör som första gången beskrevs av McFarlane 1832. Namnet desmoid kommer från grekiskan och indikerar dess ”band-liknande” utseende. Incidensen är 2-3/miljon invånare/år.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Osseointegrerad amputationsprotes löftesrik utveckling

Den extremitetsamputerades funktion är i hög grad beroende av att förbindelsen mellan protes och amputationsstump är stabil och att proteshylsan inte irriterar eller skadar huden. Konventionella proteser brister ofta i dessa avseenden. För att eliminera de nämnda problemen och för att skapa förutsättningar för bästa tänkbara funktion, började Per-Ingvar Brånemark tillämpa osseointegrationsprincipen för protesförankring i skelettet 1990..

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.