Artiklar i urval, publicerade i nummer 4-97 av Ortopediskt Magasin:


 Barn med funktionshinder

Nordiskt symposium gav bred exposé

Det tredje nordiska symposiet på temat Barn med funktionshinder, nuläge och trender - samlade 200 deltagare från hela Norden. Detta är det enda tvärvetenskapliga mötet i sitt slag som vänder sig till både ortopeder, ortopedingenjörer, habiliteringsläkare samt sjukgymnaster och arbetsterapeuter, verksamma inom barn- och ungdomshabilitering.

Läs artikeln i sin helhet här!


Det akuta omhändertagandet

Ett mycket bra efterutbildningsmöte, konstaterar artikelförfattarinnan, och menar att det kunnat kallas "Current Concepts" när det gäller frakturer. Samtidigt noterar hon att många stora opererande kliniker var klent representerade, och efterlyser en repris.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.