Artiklar i urval, publicerade i nummer 1-02 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 1-01

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Bencement av plast - hur fungerar det?

Monomeren (vätskan) är giftig. Under härdning utvecklar cementen värme som kan skada benvävnaden. Akrylcement och ben binds inte till varandra utan plasten fungerar bara som utfyllnadsmaterial. Vid härdning behåller inte cementen sin form utan krymper. Slutligen är den härdade bencementen skör med risk för fraktur. Det finns alltså flera anledningar att fråga sig hur detta material kan fungera i praktiken.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Höftprotesoperation
- inget att vänta med

Luciadagen förra året försvarade ortopeden Anna Nilsdotter sin doktorsavhandling ”Patient relevant outcome after total hip replacement in osteoarthritis” i Lund. Opponent var Bertil Romanus från Östra sjukhuset i Göteborg.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Sorg i New York:
Full beredskap på sjukhusen - men fler dog än skadades

Den välkände ortopeden David L Helfet redogör här för sina erfarenheter av den 11 september som ansvarig på New York Presbyterian Hospital och Hospital for Special Surgery – och sorgen över att så många dog i stället för att “bara” skadas och kräva sjukhusvård.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Volvo Ocean Race:
Sjukvård i gungning

Volvo Ocean Race flottan är nu halvvägs runt jorden och vi kan dra en lättnadens suck efter att ännu en gång överlevt ”The Southern Oceans”.

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.