Artiklar i urval, publicerade i

nummer 1-03 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 1-03

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


ORS/AAOS-mötet 2003:

Rapporter från ORS/AAOS-mötet

Ortopedmötet med stort O utspelade sig i år i New Orleans. Redaktionen har valt att be flera författare spegla sina upplevelser från såväl detta möte som det inledande ORS-mötet. (Orthopaedic Research Society). Kongressen är ofattbart stor (totalt 28.000 deltagare av olika slag) och det gäller att planera väl. Gångavstånden inom konferenslokalerna är ofta långa men allt fungerar bra och serviceorganisationen är väl trimmad. AAOS har en fast personalstab på 230 personer!

 Läs artikeln i sin helhet här!


ORS/AAOS-mötet 2003:

Speciella omständigheter...

ORS har under de sista åren rört sig mot en tyngdpunkt liggande i molekylärbiologi, tillväxtfaktorer och annan biokemi. Mer mekaniska undersökningsmetoder, finita elementanalyser, etc., som för 10 år sedan var dominerande har numera sjunkit något i bakgrunden.

 Läs artikeln i sin helhet här!


ORS/AAOS-mötet 2003:

Speciality Day - allt serverat

AAOS årsmöte är en stor upplevelse, med massor av parallella händelser, föreläsningar, kurser, seminarier och inte minst utställningar. Den som sett nybörjare ta för sig vid ett smörgårdsbord förstår nog att det lätt kan bli för mycket av det goda. Sillen, revbensspjället och efterrätten i en enda röra. Att kunna välja gör att man hela tiden kan gå på det som mest intresserar en. Men man sitter också där och undrar - kanske är det bättre i rummet bredvid? Borde jag inte gå till det andra seminariet, jag kan nog detta redan.

 Läs artikeln i sin helhet här!


ORS/AAOS-mötet 2003:

Infekterad knäplastik

- ett aktuellt ämne

Att delta i det stora Academy-mötet har länge varit en dröm som nu i år gick i uppfyllelse..

 Läs artikeln i sin helhet här!

 


 

ORS/AAOS-mötet 2003:

ORS - ett mycket matnyttigt smörgåsbord för alla ortopeder

ORS - Orthopaedic Research Society - mötena har inte ett begränsat värde för ett begränsat antal ortopeder. Det handlar i stället om ett smörgåsbord av kanske lite ovanliga men ofta ganska matnyttiga rätter.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

ORS/AAOS-mötet 2003:

Pediatrik på en höft

Föredragen och symposierna var många och varierande, men författaren har särskilt fäst sig vid intressanta rön om kalciumintag och fysisk träning i puberteten, och hur man bäst kan uppnå maximal bemtäthet.

 Läs artikeln i sin helhet här!

 


© Copyright Ortopediskt Magasin.