Artiklar i urval, publicerade i

nummer 1-05 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 1-05

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

EFORT - vad är det?

EFORT - European Federation of National Association of Orthopaedics and Traumatology - har funnits i 14 år i sin nuvarande form. Organisationen grundades 1991 som en sammanhållande enhet för de olika nationella ortopedföreningarna i Europa.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Avhandling om knäplastik:

Starka skäl välja tibiakomponent
i plast

-Finns det övertygande skäl att använda metallplatta på tibia vid cementerad knäplastik?
-Finns det skäl att cementera även runt tibiastammen vid knäplastik?
Dessa två frågor med ursprung i vår kliniska vardag startade ett forskningsprojekt som efter många år av patientsamlande och senare bearbetning av data ledde fram till min avhandling som försvarades den 29 november 2003, opposition av docent Sören Toksvig-Larsen

 Läs artikeln i sin helhet här!

Säkrare sjukvård när det blir mänskligt att fela

Denna motsägelsefulla rubrik rymmer en större sanning än man kan tro. Författaren Per Svedmark, ortoped med förflutet som jaktpilot, visar hur flygsäkerheten ökade när det blev mänskligt att göra fel.
-Lär av flygets misstag, så får vi säkrare vård, skriver han i artikeln där han diskuterar avvikelserapportering.

Akta Acta!

Acta Orthopaedica Scandinavica firar sitt 75-års jubileum med att gå över till elektronisk hantering av manuskript (tjuvstart förra året), göra de holländska ortopederna till delägare i Acta, byta namn till Acta Orthopaedica samt bli fritt tillgänglig på nätet för alla.


© Copyright Ortopediskt Magasin.