Artiklar i urval, publicerade i nummer 1-97 av Ortopediskt Magasin:


 Rapport från BEDA i Lund:

Funktion eller kosmetik?

I den enkät som varje patient, som besökt BEDA,har fått besvara samt de undersökningar som gjorts på patienterna av bl.a. sjukgymnasten har två problem varit ständigt återkommande: Nack-ryggbesvär hos patienter med höga armamputationsnivåer som valt bort protesen och missnöje med utseendet på dagens kosmetiska proteser.

Läs artikeln i sin helhet här!


Gammalt grepp får nytt liv

Lufttäta knämanschetter

Användning av lufttäta knämanschetter för att åstadkomma ett vakuum i en proteshylsa och därmed erhålla en stark suspension av protesen till benet är en gammal metod. Som vi alla känner till tas gamla koncept ibland fram, dammas av och ersätts med nya material och metoder. Detta koncept är ett sådant.

Läs artikeln i sin helhet här!


Lathunden i praktiken

Sedan årsskiftet gäller de nya diagnos- och operationskoderna. De officiella klassifikationerna och vår egen lathund kom förhållandevis sent. De praktiska problemen med kodningen av verksamheten har börjat och frågorna är många.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.