Artiklar i urval, publicerade i

nummer 4-03 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 4-03

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


SOIF möts i Linköping

Tyngdpunkten kommer att läggas på ortos, fötter och skor vid 2004 års SOIF-konferens i Linköping.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Magnetisk resonanstomografi

Vid ett seminarium 28 oktober diskuterades MRT och dess användning inom ortopedin.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

När är sjukskrivningen
en del av behandlingen?

Det var titeln på ett välbesökt symposium vid SOF-mötet i Västerås som avhandlade sjukskrivningen som en behandlingsmetod.
Inledningsvis ställdes frågor om läkarens motiv för sjukskrivning. Används den för att ge vila, eller för att avlastning/inaktivitet/försiktighet är nödvändig(t), eller för att arbetet förmodas ge belastningar som försenar eller omöjliggör läkning eller ökar besvären?

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.