Artiklar i urval, publicerade i

nummer 4-04 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 4-04

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Osteoporosfrakturer

-så gör jag

Få artiklar, än färre textböcker, har skrivits med fokus enbart på behandling av bensköra frakturer. Avsaknad av adekvat litteratur kan förefalla märkligt eftersom de flesta ortopedkollegor, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, behandlar patienter med benskörhetsfrakturer.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Meningsfullt mäta livskvalitet?


I en ändlig sjukvårdsekonomisk resurs blir prioriterings- och allokeringsarbetet allt viktigare. Om inte detta skall göras godtyckligt måste det skapas ett enhetligt och metodologiskt adekvat instrument för hälsoekonomisk analys.

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.