Artiklar i urval, publicerade i

nummer 2-04 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 2-04

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Christiansenprotesen
En ortopedisk katastrof

Christiansenprotesen har gett oss lärdomar som aldrig får glömmas bort, menar Göran Josefsson och Johan Kärrholm i den här artikeln.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Luxationer - ett svårbehandlat fenomen

Trenden att operera allt fler höftfrakturer med proteser ser ut att öka antalet luxationer. Och vår förmåga att ta hand om dem är nedslående. Därför bör vi göra allt för minimera risken.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Ortos med karbonfjäder för svaga vadmuskler

Framgångarna med kolfiberfötter inspirerade en tysk ortopedingenjör till en helt ny ortostyp med inbyggd karbonfjäder.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Kontrakturbehandlande ortoser

I november 2002 träffade ortopedingenjörer från Olmed, Team Ortopedteknik och Sol ett belgiskt företag som levererar dynamiska ortosleder för kontakturbehandling. Beslut togs att testa lederna och utvärdera dem under ett år.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Väntetider i Vården – ett nationellt projekt med ortopedi som spjutspets

Inte sällan är det fråga om lång väntan för att få en operation och där tillhör ortopedin de områden som dras med de största problemen. Därför har det varit naturligt att tillsätta en expertgrupp för väntetider till ortopedi inom ramen för det nationella projektet Väntetider i Vården.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Frågor ur ortopedexamen 2004

Skrivningen bestod i år av 20 frågor, fördelade på fyra långessäfrågor där svaret på varje fråga kan belönas med upp till tio poäng, fyra kortessäfrågor där svaret på varje fråga kan belönas med upp till fem poäng och tolv kortfrågor där svaret kan belönas med maximalt tre poäng (sex av frågorna) resp två poäng (sex av frågorna). Kommentarerna till frågorna ska betraktas som just sådana och inte som enda ”rätta” svar..

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.