Artiklar i urval, publicerade i nummer 2-99 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 2-99

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


EPOS i Göteborg:

Nyttigt utbyte för barnortopeder

EPOS 18:e årsmöte blev det i särklass bäst organiserade enligt artikelförfattaren. 270 deltagare från 30 länder såg till att informationen hölls på ett högt plan.

Läs artikeln i sin helhet här!


Ortosförsörjning för barn med myelomeningocele

En av de mest förekommande medfödda missbildningarna på nervsystemet är myelomeningocele (MMC). Följderna av celet leder i många fall till pareser i benen, men även till andra störningar som hydrocephalus och neurogen blås- och tarmstörning.

Läs artikeln i sin helhet här!


Användning av ortoser inom barnhabilitering

Under ett år tillverkas ca 130 underbensortoser, 75 par inlägg, 30 korsetter och 40 ståskal till barn (1-18 år) bara på ortopedtekniska avdelningen i Lund.
Men hur fungerar hjälpmedlen? Hur ofta används de?

Läs artikeln i sin helhet här!


Skoliosbehandling
- allt förändras, ingenting blir annorlunda

En icke behandlad skolios kan i lindriga fall jämföras med en normal rygg, en måttlig skolios utgör enbart ett mindre utseendemässigt problem, medan en uttalad skolios ökar risken för ryggsmärta och andningsinsufficiens.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.