Artiklar i urval, publicerade i nummer 3-02 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 3-02

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Nepal - ortopediskt katastrofland

Män med både händer och ansikten söndersprängda efter fiske med dynamit, riskvarnsskador på fingrar och händer, skalperingar, knivhugg och skottskador, björn- och leopardbett - det är bara några axplock ur den nepalesiska vardagen.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Framtidsteknologi på ICAP-möte

Den amerikanska flaggan inlaminerad i hylsan kan väl bildligt få sammanfatta årets ICAP; ett intressant möte med mycket amerikansk prägel - men också med tre svenska föreläsare.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Nyskapande
laboratorier i USA

Med hjälp av Otto Bock-stipendiet från SOIF och stöd från Team Ortopedteknik genomförde Kjell-Åke Nilsson vid Biomekaniska Laboratoriet (BML) i Linköping en studieresa till två olika rörelselaboratorier i USA på våren 2002. Resan gav nya insikter i hur rörelseanalys kan användas.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Ortopedexamen 2002
- frågor och kommentarer - del 2.

Från senaste ortopedexamen publicerar vi här frågor och kommentarer av mera allmänt intresse. Del 2.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Bisfosfonater kan stoppa
bennedbrytningen

Denna avhandling undersöker förutsättningarna för att stoppa nedbrytning av benvävnad med hjälp av bisfosfonater i några ortopediska problemsituationer.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Översikt över SK-kurser och SK-liknande kurser

Information om höstens och nästa års kurser.

 Läs hela programmet här


© Copyright Ortopediskt Magasin.