Artiklar i urval, publicerade i nummer 3-97 av Ortopediskt Magasin:


 Undersökning i fyra landsting:

Tydliga skillnader vid höftledsplastiker

Det var skillnader emellan de olika sjukhusen beträffande diagnoser, men diagnosen artros var överallt den vanligaste. Den näst största diagnosgruppen var höftledsfrakturer som utgjorde 15 - 25 % av plastikoperationerna. Stora skillnader fanns också mellan sjukhusen beträffande medelåldern för de opererade patienterna. Skillnaderna, tror författarna, beror på det ekonomiska styrsystemet, och rekommenderar fortsatta kvalitetskontroller.

Läs artikeln i sin helhet här!


Gemensam upphandling sparade pengar och gav bättre sammanhållning

I Östergötland utförs årligen drygt 300 knäprotesoperationer vid de 3 sjukhusen i Motala, Norrköping och Linköping. För att skapa bättre förutsättningar för en upphandling på en lägre prisnivå gick sjukhusen i Östergötland samman och började under våren 1996 ett samarbete för att ta fram en kravspecifikation för en gemensam upphandling. Slutresultatet blev så småningom både väsentligt minskade kostnader och en bättre sammanhållning mellan sjukhusen!

Läs artikeln i sin helhet här!


Ortopedexamen snabbaste vägen till högre lön

Svensk Ortopedisk Förening var den första specialistföreningen som organiserade och igångsatte specialistexaminationer. Den första examinationen genomfördes 1986 och har sedan dess genomförts årligen med c:a 9 examinander per år. Hittills har 100 ortopeder godkänts i examen.

Läs artikeln i sin helhet här!


Svenska OTA först med ISO-certifiering

Under en spännande vecka åkte ISO-kontrollanter runt på alla företag och undersökte om man levde upp till kraven i ISO-standarden. När man konstaterade att Otto Bock levde upp till kraven bröt jublet lös.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.