Artiklar i urval, publicerade i

nummer 3-05 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 3-05

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Biomekanisk gånganalys - en introduktion
Forskningsmetod som
blivit klinisk vardag

Gånganalys har länge använts främst i rent forskningssyfte. Med bättre och framförallt användarvänligare system har man nu möjlighet att relativt enkelt och standardiserat utföra gånganalys på ett mycket mer effektivt sätt.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Klumpfot och Ponseti

Klumpfot är en medfödd missbildning med något olika förekomst i olika folkgrupper. I Europa drabbas 1-2 barn per 1000 födda, medan så många som 6 barn per 1000 födda drabbas i Polynesien.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Evidensbaserad behandling
för kvalitet

Nyckeln till framgång är i de flesta fall ett väl fungerande team-arbete samt ett gemesamt kvalitetledningssystem för behandlingsprocessen.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Vårdprogram för led- och skelett-infektioner

I många situationer är ortopediska infektioner mycket allvarliga, till och med livshotande, tillstånd som kräver snar diagnostik och behandling. Vi som arbetar med ortopediska infektioner på ortopediska kliniken i Lund välkomnar detta vårdprogram och är övertygade om att det kommer att bli ett stöd för såväl ortopeder som infektionsläkare i det gemensamma arbetet med patienter med ortopediska infektioner.

Extern fixation – pinnsårvård
och pinnsårsinfektion

Extern fixation var känd redan av den gamle Hippokrates, men sedan dess har förstås utvecklingen gått framåt, vilket den här intressanta avhandlingen redovisar.


© Copyright Ortopediskt Magasin.