Artiklar i urval, publicerade i nummer 3-99 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 3-99

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Rörelseorganens årtionde

Det första årtiondet på 2000-talet har nu officiellt utropats till rörelseorganens årtionde. Professor Lars Lidgren redogör här för bakgrunden.

Läs artikeln i sin helhet här!


Frakturbehandling av barn:

moderna trender

På bara 15 år har behandlingen av barnfrakturer genomgått en smärre revolution. Således opereras många fler i dag. Och flera olika tekniker står till ortopedens förfogande.

Läs artikeln i sin helhet här!


Höftfyseolys - svårupptäckt pubertetsfenomen

Höftfyseolys debuterar i 13-årsåldern hos pojkar - hos flickor något år tidigare.
Oftast kommer den smygande, vilket innebär att det tar tid innan vare sig patient eller doktor reagerar.
Orsaken till sjukdomen är okänd - möjligen kan den ha något samband med längd och vikt.
Behandlingsmetoden är ofta spikning för stoppa upp glidningen.

Läs artikeln i sin helhet här!


Osteogenesis imperfecta:

Tvärfackligt omhändertagande ger bättre vård

OI-teamet är ett nationellt kompetenscentrum för osteogenesis imperfecta/benskörhet hos barn och ungdom. Målet är utvecklandet av högkvalificerad kompetens för diagnostik, funktionsbedömning, hjälpmedels/utprovning/anpassning/utveckling samt behandlingsstudier och behandlingsutveckling.

Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.