Artiklar i urval, publicerade i

nummer 1-04 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 1-04

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


Bunkefloprojektet skyddar
flickor mot benskörhet

Daglig skolgymnastik är associerad med en ökad benmineralinlagring och ett större skelett hos flickor i klass 1 och 2 – data från Bunkefloprojektet.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Osteoporos – ett
TV-ålderns fenomen?

Osteologen Caroline Arcini, Lund tror inte att osteoporos är en modern sjukdom! Visserligen har nog rökning, TV, bilåkning och soffliggande bidragit till ökande osteoporos, men benskörhet fanns minsann för många tusen år sedan.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Vad vet svenska ortopeder om osteoporos?

Vad vet de svenska ortopederna om osteoporos? Det vet vi inte!

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

Fotledsfraktur hos
osteoporotiker - så gör jag

Erfarenheten är oftast den bäste läromästaren. Hans Törnqvist delar här med sig av sina erfarenheter av osteoporotiker - ett inte alldeles kristallsklart ämne för den behandlande ortopeden.

 Läs artikeln i sin helhet här!
Vad händer inuti en proteshylsa?

Finns det någon möjlighet att få fram objektiva mätvärden som kan beskriva stumpens status inuti en hylsan under aktivitet? Vilka parametrar behöver man för att göra en bra bedömning av stumpens status? Kan man montera sensorer i en liner?

 Läs artikeln i sin helhet här!Skostorlekar - ett
svårpassat problem

Att hitta nya skor som passar bra är svårt! Detta är ett generellt problem för alla, men för personer som är beroende av bra ortopedtekniska skor t ex diabetiker och reumatiker kan det leda till stora problem.

 Läs artikeln i sin helhet här!Liv & Rörelse: The Bone and Joint Decade 2000-2010

Ett stort antal aktiviteter pågår såväl nationellt som internationellt inom The Bone and Joint Decade kampanjen avseende utbildning, forskning och sjukvård inom rörelseorganens sjukdomar och skador.

 Läs artikeln i sin helhet här!Frakturortopeder möttes i Malmö

SOTS, Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet, är alla frakturintresserade ortopeders intresseförening i Sverige. Som delförening inom SOF ordnar SOTS dels en traumadag i samband med årsmötet på hösten, dels ett internt medlemsmöte i början av året.

 Läs artikeln i sin helhet här!

 

 


© Copyright Ortopediskt Magasin.