Artiklar i urval, publicerade i nummer 1-98 av Ortopediskt Magasin:


...en diskutabel relation

"Man måste förvånas, att förtjenstfullt folk i alla tider utsträckt sina omsorger om fötterna på hästar, mulåsnor, oxar och andra sadeldjur, ända till de minsta småsaker, och alldeles försummat sitt eget slägtes fötter, öfverlämnande desse åt okunnige handtverkare, hvilka alle tillsammans endast kunna arbeta av öfning, och efter deras tids löjliga mode och fördervande smak".

Professor Camper, 1784 (Anatom och kirurg, Holland).

Läs artikeln i sin helhet här!


Dysfunktion av tibialis posteriorsenan - diagnosen för dagen

Frågan är om det finns någon diagnos som röner sådant intresse inom fotkirurgin idag som just dysfunktion av tibialis posterior senan. En mängd artiklar och föredrag vittnar om ett nymornat intresse för detta tillstånd som ändå varit känt sedan början av seklet.

Läs artikeln i sin helhet här!


Svenska Fotkirurgsällskapet

- en presentation

Fotkirurgiska sällskapet har inte många år på nacken (!), men har ändå blivit en faktor att räkna med inom sitt specialområde. Sällskapets årliga kurs i grundläggande fotkirurgi blir mer och mer efterfrågad.

Läs artikeln i sin helhet här!


CoP-utbildningar ett steg i kvalitetsutvecklingen

Samtliga Aktiv Ortopediteknik-företag i Sverige är nu certifierade enligt ISO 9001. Kvalitetssystemet heter Code of Practice, men man nöjer sig inte med det man redan har uppnått. Nu satsar man på att arbeta upp ett nätverk med syftet att bland annat arbeta fram och uppdatera manualer, utvärdera och klassificera nya material och produkter och sprida kunskap om utbildningar.

Läs artikeln i sin helhet här!


European Foot and Ankle Societies:

Sammanslagning av EFFAS och ESFAS på gång

En pikant strid av såpoperakaraktär har som bekant rasat en tid mellan de två organisationerna. Nu biläggs den, och ett gott tecken på det var det välbesökta mötet i Paris.

Läs artikeln i sin helhet här!


Fotkirurgin har kommit längre i USA

Saint Kildafoten - "Naturligt" anpassad "deformitet"?

Alla människor är olika, var och en är unik, brukar man säga. Men, om man bortser från hudfärg, skulle du kunna säga varifrån en individ härstammade endast genom att studera en hand eller fot? Här följer skildringen av en folkgrupp som levde isolerade från omvärlden under århundraden och där kampen för överlevnad selekterade individer med fötter som var så byggda att de gav gott grepp vid klättring på klippväggar.

Läs artikeln i sin helhet här!


LATHUNDEN I PRAKTIKEN II

SOFs nya lathund 1998 finns nu tillgänglig både i tryckt form och via Internet. Den gamla lathunden bör ersättas snarast då den är inaktuell.

Läs artikeln i sin helhet här!

 


© Copyright Ortopediskt Magasin 1998.