Artiklar i urval, publicerade i

nummer 3-07 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 3-07

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

SOF i Umeå 2007 – en succe!

Svensk ortopedisk förenings årsmöte kom detta år till Umeå. General Svensson hade vissa farhågor om att deltagarantalet skulle bli lågt då Sveriges ortopeder skulle samlas i Norrland - det blev precis tvärtom med rekordstort antal deltagare! Dessutom bjöd Umeå på ett vetenskapligt program av hög klass och mot slutet av veckan ett riktigt fint väder.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Ryggdeformitetskirurgi på barn

Behandlingsprinciper vid tidiga deformiteter är inte lika självklara som vid adolescent idiopatisk skolios, och resultaten alltför ofta otillfredsställande.

BARN - inte detsamma som småväxta vuxna!

Barn är inte små vuxna! Det är ett välkänt påstående inom barnmedicinen och gäller i minst lika hög grad när det handlar om behandling av frakturer på barn.

Benlängdsskillnad - hur mäter vi och behandlar?

Barn kan ha en ganska stor benlängdsskillnad utan att känna någon smärta, och ofta också utan att omgivningen upptäcker det. De har lärt sig att kompensera skillnaden på olika sätt.

Ortosbehandling av barn med CP - stora regionala variationer

Resultat från CPUP, nationellt kvalitetsregister för cerebral pares, visar mycket stora regionala variationer i ortosanvändning. Det ställer krav på oss att fortsätta jämföra och utvärdera våra behandlingsrutiner.


© Copyright Ortopediskt Magasin.