Artiklar i urval, publicerade i

nummer 3-03 av Ortopediskt Magasin:


Ledaren, OM 3-03

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!


SOF-möte i högform

Uner första septemberveckan 2003 avhölls SOF:s 59:e årsmöte i Västerås. Värme och strålande sol hindrade inte drygt 700 ortopeder, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sekreterare, operationssköterskor, försäljare och representanter, anhöriga och funktionärer att dväljas i föreläsningssalar och utställningshallar. Här några personliga ögonblicksbilder, de flesta tagna av Anders Wykman, Halmstad.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Konstgjord led vid cervikal höftfraktur

Att drabbas av en höftfraktur kan innebära slutet på ett självständigt liv för den äldre patienten. Skadan är vanlig, nästan 20 000 drabbas varje år i Sverige och bara omkring hälften av patienterna återfår sin tidigare ADL- och gångförmåga visar den här avhandlingen.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Riktlinjer för höftfraktur

Socialstyrelsen utarbetar riktlinjer för vården av patientgrupper med svåra eller kroniska sjukdomar. Riktlinjerna syftar till att ge patienterna möjlighet till en kunskapsbaserad, likvärdig och effektiv vård i alla delar av landet. Uppgiften är att utarbeta rekommendationer som kan ge beslutsfattare bästa möjliga kunskapsunderlag som stöd för öppna prioriteringsbeslut när riktlinjerna ska tillämpas på regional och lokal nivå.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

Antiposdisk proteskongress

Utvecklingen och marknadsföringen av bättre proteser för amputerade och ortoser för instabila extremiteter har varit dramatisk under senaste decenniet med avancerade material och komponenter tillgängliga för allt fler brukare.
Om bland annat detta diskuterades det vid en stor proteskongress i Nya Zeeland.

 Läs artikeln i sin helhet här!


Ortopedexamen 2002 - fler frågor

Ännu en laddning frågor från årets examen.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

Fotkirurger satsar på forsning

Svenska FotkirurgSällskapet har inte så många år på nacken, men är desto livaktigare.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

Mobility India
möjlighet för Indiens fattiga

Många låginkomstländer har begränsade resurser till rehabilitering och ortopedteknisk service. Kunskapsspridning är en viktig del i rehabiliteringsarbetet för att kunna hjälpa fler. Att länka ortopedteknisk service till Community Based Rehabilitation, CBR, kan vara ett sätt att nå ut till fler och en möjlighet att bryta relationen mellan handikapp och fattigdom, visar denna rapport från Indien.

 Läs artikeln i sin helhet här!


 

Protesfrakturer:
En av tjugo rapporteras

När en protes drabbas av en oväntad fraktur väcker det ofta upprörda känslor. Omfattande kirurgiska åtgärder blir i allmänhet aktuella ibland med osäkert kliniskt resultat och ökad risk för ytterligare komplikationer. Enligt Läkemedelsverket anmäls sannolikt endast cirka 5% av dessa incidenter på det sätt som föreskrivs. Ökad anmälningsfrekvens bidrar till ett mer kritiskt val och indirekt till att förbättra kvalitén på våra implantat. När ett oväntat implantathaveri uppstår kan patienten ersättas ekonomiskt från patientförsäkringen.

 Läs artikeln i sin helhet här!


© Copyright Ortopediskt Magasin.