Artiklar i urval, publicerade i

nummer 1-07 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 1-07

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Röststyrd operation framtid på AAOS-möte

Framtidens operationssal visades på AAOS-mötet i San Diego, ett tekniskt underverk med navigationsutrustning och röststyrning av datorerna. Redan finns flera tusen sådana här salar runt om i USA, och nu står Finland på tur.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Broskskador ett gissel utan
enhetlig behandlingsstrategi

Intresset för att återskapa skadade vävnader eller organ hos behövande patienter och utvecklingen av metoder och tekniker för att på ett mer biologiskt sett reparera vävnader ökar snabbt.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Amputationsteknik vid underbens- och lårbensamputation

Benamputation är ett av de äldsta kända kirurgiska ingreppen. Den tidigaste bevarade beskrivningen av amputation är den Babyloniska koden av Hammurabi, inskriven i svart sten cirka 1760 år före Kristus. De kirurgiska principer vid amputation som beskrevs av Hippokrates på 400-talet före Kristus gäller i stor utsträckning även idag!

Armprotesteknik på väg

Mikroprocessorer och nya material har förändrat mycket i vår omgivning. Nu verkar det vara dags att integrera protes och människa.

Ny avhandling visar:
Skelettförankrad lårbensprotes ger bäraren bättre livskvalitet

Under de senaste åren har skelettförankrad protesförsörjning blivit ett realistiskt alternativ till den vanliga hylsprotesen för personer med lårbensamputation, där amputationen skett av annan anledning än svår perifer kärlsjukdom.

ICEX: Nya möjligheter

Sedan introduktionen 1995 har ICEX-tekniken väckt starka känslor i diskussioner om den ”optimala” hylstekniken.

Sierra Leone:
Funktionshindrade
stöts ur gemenskapen

Under inbördeskriget satte rebellerna skräck i befolkningen genom att macheteamputera armar och ben.

MOPS och FRACS och annat australiskt

Hur gör man för att jobba som ortoped i Australien?
Vi är tre läkare som jobbar kliniskt på olika tjänster vid samma klinik i Australien. Alla tre har vi fått frågan hur man gör för att fara iväg och jobba som vi gör. Utifrån våra erfarenheter kan vi berätta hur vi gjort.

Placebo - något som behagar
ur ortopedisk synvinkel?

Placebo är varje form av terapi som medvetet eller omedvetet ordineras av en läkare eller annan behandlare eller ges av en lekman för behandling av symtom eller sjukdomar, men som i själva verket saknar specifik effekt på de symtom eller den sjukdom som behandlas.

Ortopedins framtid:
Epiphysisk undersökning

Epiphysens styrelse har under hösten 2006 genomfört en undersökning bland vikarierande underläkare, ST-läkare och nyfärdiga specialister med den pretentiösa rubriken Ortopedins framtid.

Våra företagsmedlemmar


© Copyright Ortopediskt Magasin.