Artiklar i urval, publicerade i

nummer 2-06 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 2-06

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Diskproteskirurgi bättre
än fusion i ländryggen?

Diskproteskirurgi i ländryggen har under senare år lanserats som ett alternativ till fusionskirurgi för kronisk ländryggssmärta, s.k. segmentell rörelsesmärta (SRS). Sedan de första mer systematiska kliniska försöken startade i Öst-Berlin av Karin Büttner-Janz och Kurt Schellnack 1984, har mer än 30 000 diskproteser inplanterats i människor. Av dessa är endast c:a 700 rapporterade i vetenskapliga tidskrifter.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Lägesrapport om svenska
nationella ryggregistret

Det svenska ryggkirurgiregistret föddes 1993 och vägen till dagens webbaserade och internationellt uppmärksammade register har varit lång, och bitvis både krokig och smärtsam.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Lumbal spinal stenos

Spinal stenos betyder förträngning av spinalkanalen. Etiologin är i huvudsak degenerativa förändringar i intervertebraldisk och facettleder samt förtjockning av ligamenta flava. Detta kan leda till en försnävning av spinalkanalen och/eller nervrotskanalerna med åtföljande mekanisk kompression av nervstrukturerna.

Den reumatiska nacken –
tacksam kirurgi på sköra patienter

Hos de allra flesta patienter ger operation en god lindring av smärtan i nacke och huvud. Neurologisk förbättring nås också hos majoriteten.

Cortison vid diskbråckskirurgi
-kan det vara något?

De kirurgiska resultaten vid lumbala diskbråck har genom åren visats sig stabilt bra. Dock finns det en inte ringa morbiditet med avseende på såväl ryggsmärta som ischiasbesvär i efterförloppet hos 15-20 procent av patienterna. En ide att förbättra resultaten har varit att kombinera kirurgi med cortison.

Operation av cancerpatienter
kan förhindra förlamning

Patienter med kotmetastaser som ger förlamningssymptom kan bli hjälpta av dekompression av ryggmärgen och stabilisering. Problemet är att välja ut vilka patienter som har glädje av operation.

Whiplashskador – medicinskt konsensus för praktiskt bruk

Antalet rapporterade whiplashskador ökade kraftigt under 1990-talet. I konsensusdokumentet ”Diagnostik och tidigt omhändertagande av whiplashskador” ges en vetenskaplig bakgrund till whiplashskador samt praktiska råd för handläggning av sådana skador.

Mätning av effekten av lufthål i ortoser

Värme inuti ortoser har alltid varit ett problem för användaren. Detta brukar vara ett skäl till varför ortoserna inte används som ordinatör föreskrivit, en företeelse som man under den senaste tiden blivit alltmer uppmärksam på.

Tryckmätning vid
utprovning av korsetter

Skulle du vilja att ditt barn fick en korsett som ska användas 23 h eller en som används 8 h per dygn med samma behandlingseffekt om barnet skulle behandlas för skolios? Idag finns en nattkorsett som ett alternativ till den mer traditionella dagkorsetten.

Hur kan vi mäta framsteg i
rehabiliteringen?

Rehabiliteringsspecialister står under ökande press att bevisa att interventionerna är effektiva. Det kan ibland vara mycket svårt. Patientens subjektiva uppfattning att hon nu kan göra mer eller känner sig bättre är inte alltid tillräckligt, menar Torbjörn Carlsson, protes- och ortosexpert på PACE Rehabilitation, Manchester, England.


© Copyright Ortopediskt Magasin.