Artiklar i urval, publicerade i

nummer 4-06 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 4-06

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Diskodrottningen
“stal” Riksstämman

Den forna diskodrottningen Alexandra Charles var ett av dragplåstren när ortopedin stod i centrum på årets Riksstämma, som bjöd på en mängd matnyttiga symposier - och julsång exekverad av skönsjungande ortopeder!

 Läs artikeln i sin helhet här!

Tema Trauma:
Bensubstitut vid frakturkirurgi

Antalet syntetiska bensubstitut har under senaste åren ökat mycket snabbt. Inom en snar framtid kommer dessa sannolikt att till stor del ersätta konventionell bentransplantation.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Tema Trauma:
Vinkelstabila plattor - dagslända
eller revolutionerande förbättring?

Vinkelstabila plattsystem medger ökad användning av platta och skruvar vid fixation av frakturer bland annat hos osteoporotiska patienter samt vid lednära splittrade frakturer.

Tema Trauma:
Korrektion av fixation i datorn

Extern fixation med databaserad programvara för tredimensionell korrektion och transport av ben - en tilltalande möjlighet för både kirurg och patient vid korrektion av frakturer och deformiteter.

Tema Trauma:
Distala radiusfrakturer

Kan det möjligen vara så att kvinnor klagar mindre och att därför intresset för distala radiusfrakturer tidigare varit lågt? Det är trots allt den vanligaste av alla frakturer - cirka 15 procent av alla fall.

Tema Trauma:
Trafikolyckor vanlig
orsak till amputationer

3 150 människor amputeras varje år i Sverige. 2 750 av dessa är amputerade på de nedre extremiteterna och ungefär 400 på de övre extremiteterna. Hur många som är traumatiskt amputerade är dock oklart. OT-Center tillverkar omkring 500 proteser årligen varav c:a 10% för de övre extremiteterna.

Tema Trauma:
Korrektion av fixation i datorn

Extern fixation med databaserad programvara för tredimensionell korrektion och transport av ben - en tilltalande möjlighet för både kirurg och patient vid korrektion av frakturer och deformiteter.

Tema Trauma:
Nyckelbensfrakturer -
dags för omprövning?

Traditionellt behandlas nyckelbensfrakturer konservativt i Sverige. Behandlingen består i de flesta fall av ett åttaförband eller collar ’n’ cuff, information om att det kommer bli en knöl men att patienten kommer bli bra och recept på värktabletter vid behov. Men räcker det verkligen?

Nordiska ingenjörer
konfererade i Köpenhamn

I ett höstlikt Köpenhamn konfererade nordiska ortopedingenjörer med föreläsare från hela världen. Man enades om att det är viktigt att ortopedingenjörerna är med och formar sin egen framtid.

Gånganalys - kliniskt verktyg
eller mest för forskning?

Fler och fler ortopediska och neurologiska kliniker i Skandinavien investerar i gånganalyssystem för att användas vid olika kliniska beslut. Dessa system är dyra och kräver dessutom expertkunskap för att kunna användas både vad gäller datainsamling och tolkning av data. Tolkningen är både svår och tidskrävande.

Debatt
Är det skillnad på bencement?

Lars Linder, överläkare i Borås och Hässleholm, är i det här inlägget starkt kritisk mot en av våra vanligaste typer av bencement och undrar om det kanske används bara för att det är billigare. Tillverkaren svarar på kritiken.

Stipendier 2006

Provtryck kliniken!

Våra företagsmedlemmar

Vart tar de kvinnliga
ortopederna vägen?

Den 26-27 oktober hölls det 17:e årsmötet i föreningens historia i en fantastisk miljö på Johannesbergs slott, sydöst om Uppsala.


© Copyright Ortopediskt Magasin.