Artiklar i urval, publicerade i

nummer 2-08 av Ortopediskt Magasin:

Ledaren, OM 2-08

 

 

Läs ledaren i sin helhet här!

Nollvision
- utopi eller verklighet?

Alla vill väl och ingen begår medicinska misstag med flit. Men sjukvården är komplex och en typisk högriskindustri. Men effektiviseringen får inte gå ut över patientsäkerheten.

 Läs artikeln i sin helhet här!

Patientsäkerhet också i Paris

Årets patientsäkerhetskonferens hölls i Le Palais des Congrès de Paris och var den största patientsäkerhetskonferensen hittills med 2200 deltagare från 60 länder. Programmet täckte många aktuella ämnen för kvalité och säkerhet i hälso- sjukvård och 354 posters visades. Postervinnare blev Thomas Isaksson från Piteå Älvdalens sjukhus med postern “How to reduce infection rate in primary hip and knee replacement surgery”.

Ortopediska nätverksgrupper - att arbeta med förbättringar

Verksamhetsområde Ortopedi på Södersjukhuset har under många år arbetat med förbättringsarbete inom olika områden som lett till ökad kvalité och förbättrad patientsäkerhet. Verksamheten har åtta nätverksgrupper och grupperna står för en struktur och ett arbetssätt som är väl förankrat hos alla anställda.

Förbättringsarbete och höftluxationer

Hösten 2006 när höftregistret för första gången öppet redovisade enskilda klinikers omoperationer inom två år visade det sig att ortopedkliniken i Sundsvall hade högsta antalet omoperationer inom två år på grund av luxationer. Dessa siffror förvånade oss, framförallt med tanke på att vi ligger bra till nationellt gällande 10-årsöverlevnad. Vi startade en ”haverikommision” för att kartlägga bakomliggande orsaker till dessa siffror och komma med förslag till förbättring.

Lund satsar på säkerhet
- men flyget är säkrare...

Det har beräknats att en av tio patienter antingen skadas eller löper risk att allvarligt skadas under vård. Om motsvarande siffror gällde för trafikflyget, skulle 13 passagerare antingen skadas eller löpa risk att allvarligt skadas under en vanlig flygning från Sturup till Stockholm. Sannolikt skulle ingen av OM:s läsare frivilligt flyga med det bolaget.

När 15 piloter om året dog lärde sig flygvapnet läxan

Att inte våga berätta om sina små misstag eller om små missöden som inträffar, leder förr eller senare till stora katastrofer, menar Per Svedmark, och jämför med flygets inställning till olyckor och rapportering om dem på 60-talet och den säkerhetskultur som finns inom flygvapnet i dag.
Per är själv utbildad jaktpilot, och anser att det är hög
tid att sjukvården tar efter.

Svenska rutiner är bra
- om vi bara följer dem...

Patientsäkerhet eller ”säker vård” har alltmer hamnat i fokus under de sista åren, och kan sägas vara en av de viktigaste frågorna inför framtiden inom hälso- och sjukvården. Att vården är så säker så att undvikbara skador inte förekommer är något som vi alla betraktar som en självklarhet. Men hur ser det egentligen ut?

Ortopedin står för var femte anmäld vårdskada i Sverige

Vem har inte hittat en lapp från PSR (personskaderegleringen) i lådan och blivit sur över att patienten anmält en vårdskada? Yngre kolleger tror ibland att det handlar om HSAN och blir oroliga. Men ska vi bli sura och oroliga? Det är nog bra att det finns en försäkring. Vad gör LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) och PSR? Hur fungerar det? Vad gör de för patientsäkerheten?

Kvalitetssystem, säkerhet och ortopedteknik

När artikelförfattaren började sin bana inom ortopedtekniken var den patientdokumentation som gjordes, lite tillspetsat, det man skrev ner på en pappershandduk i avgjutningsrummet. Det var visserligen för över tjugo år sedan, men vi pratar ändå inte om tiden för Hedenhös. Nu dokumenteras den ortopedtekniska vården på ett helt annat sätt; datajournaler börjar bli vardag och ”pappershandduken” existerar inte längre.

10 år med CE-märkning

För 10 år sedan blev direktivet om CE märkning av medicintekniska produkter tvingande. Under de tio år som gått har mycket hänt. Framför allt har man fått en generell acceptans av CE märkets värde och en förståelse för behovet av säkra produkter.

Halmstad bjuder upp till en vecka i ortopedins tecken

Hjärtligt välkomna till Ortopediveckan/SOF:s årsmöte första veckan i september!
Se programmet, tider, tips och Tylösand och mycket annat på www.ortopediveckan.se!

SK-kurser

IPULS (Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige) ansvarar för SK-kursverksamheten och annan kursverksamhet initierad av fakulteter, landsting, myndigheter, patientorganisationer, läkemedelsindustri etc.

En ny målbeskrivning

Sedan våren 2006 har styrelsen i SOF arbetat med en ny målbeskrivning. Varför det kan man fråga sig? Bara två år tidigare hade vi en rykande färsk och genomarbetat målbeskrivning som svettats fram av styrelsen och med behjälplig assistans av bl a Epiphysen. Var det verkligen dags att redan riva upp allt och börja om på ny kula?


© Copyright Ortopediskt Magasin.